You are here

Høringer, borgermøder og afgørelser

Du kan indsende høringssvar eller klage over afgørelser.

Se Region Sjællands aktuelle høringer her.

Borgermøder

Ingen resultater

Afgørelser

Overskrift Klagefristsort descending
Landzonetilladelse til tilbygning til kattepension på Slæggerupvej 69, matr.nr. 12b Himmelev By, Himmelev
22-11-2019
Landzonetilladelse til mobilantennemast på Ørsted Bygade 8 i forlængelse af to eksisternede vindmøller på matr. nr. 8 Ørsted By, Ørsted
25-11-2019
Landzonetilladelse til ridebane på Valorevej 24, matr. nr. 3B Truelstrup By, Dåstrup
25-11-2019
Landzonetilladelse til kostrald, Engtoften 16, 3670 Veksø Sjælland, matr. nr. 15a Østrup By, Kirkerup
26-11-2019
Landzonetilladelse til en sø på matr. nr. 2a Bistrup Hgd, Roskilde Jorder
26-11-2019
Tilladelse ti etablering af 32 miljøtekniske A-boringer i Jyllinge Nordmark
27-11-2019
Landzonetilladelse til midlertidig pavillon til Freds Skole på Kamstrupvej 55A, 4000 Roskilde, matr. nr. 9F Kamstrup By, Vor Frue
28-11-2019
Landzonetilladelse til udstykning af Broengen 7, matr. nr. 5c Jyllinge By, Jyllinge
28-11-2019
Dispensation fra § 3 og § 16, Renovering af Ramsø Kildeplads, Lejre og Roskilde Kommune
02-12-2019
Landzonetilladelse til et nyt læskur samt tre læskure der ønskes beklædt med sider på Himmelev Rideklub, Herregårdsvej 61, matr. nr. 11bk Himmelev By, Himmelev
02-12-2019
Landzonetilladelse til lovliggørelse af midlertidig beboelsesvogn på Sandet 4, matr. nr. 4d Dåstrup By, Dåstrup
02-12-2019
Landzonetilladelse til lovliggørelse af midlertidig beboelsesvogn på Sandet 4, matr. nr. 4d Dåstrup By, Dåstrup
02-12-2019
Tilladelse til HOFOR til færdigrenovering af Ramsø Kildeplads
02-12-2019
Landzonetilladelse til toiletbygning og overdækninger ved Himmelsøen, Darupvej 150, matr.nr. 3aa m.fl. Darup by, Vor Frue
11-12-2019
Lokalplan 664 for boliger ved Kildegården og kommuneplantillæg 19 er vedtaget endeligt
26-12-2019

Senest opdateret

21.05.2019