You are here

Parkering

I Roskilde har du et utal af muligheder for at parkere.

Inden for den indre ringvej i Roskilde er der ca. 2.300 offentlige P-pladser, og der er næsten lige så mange private P-pladser, som er mere eller mindre offentligt tilgængelige.

Hovedparten af de offentligt tilgængelige pladser er fordelt på en række større parkeringsanlæg, som ligger rundt om Skomagergade og Algade, og der er også en del P-pladser til at parkere ved kantstenen.

I Roskildes bymidte er der en parkeringszone. I Jyllinge og Viby er der centrale parkeringspladser ved indkøbscentrene.

Parkeringshuset på Sortebrødre Plads åbnede fredag den 17. august. Det er gratis at benytte p-huset, og der er 3 timers parkering. P-huset rummer 500 parkeringspladser, heraf 5 handicapparkeringspladser og 5 pladser til elbiler. Derudover er der 10 motorcykelpladser.

Spørgsmål og svar

 • Hvor kan jeg parkere min bil i Roskilde?

  Se kort over parkeringspladser i Roskilde

  Gratis parkering i 2 timer

  Inden for bymidtens parkeringszone (se kort) kan du parkere i 2 timer mellem kl. 10-19 på hverdage og kl. 9-15 på lørdage. I den øvrige tid er der fri parkering, medmindre der er andre forhold, der gør sig gældende.

  Gratis parkering i 3 timer

  • Bønnelyckes Plads med 120 pladser
  • Maglekilde Plads med 90 pladser
  • Sortebrødre Plads med 420 pladser
  • 3 timer mellem kl. 10-19 på hverdage og kl. 9-15 på lørdage
  • Den øvrige tid er der fri parkering

  Parkering hele dagen

  Langs den indre ringgade "O1" og lige udenfor er der en række parkeringspladser, hvor man kan parkere hele dagen

  • Ny Østergade : 60 pladser
  • Rådmandshaven: 140 pladser
  • Ved Kildegården : 100 pladser
  • Byvolden/Hedegade: 100 pladser
  • Kong Magnus Vej: 50 pladser

  I Jyllinge og Viby er der centrale P-pladser ved indkøbscentrene.

 • Hvad sker der, hvis jeg får en parkeringsbøde?

  Overtræder du de lokale parkeringsbestemmelser, kan politiet eller kommunen kræve en standsnings- eller parkeringsafgift. Opkrævningen bliver sendt til den, der er registreret som ejer af bilen.

  Det koster 510 kr. at parkere ulovligt. Pensionister og studerende kan ikke få rabat.

  Parkeringsafgiften skal betales senest ti dage efter, at du har modtaget den. Ellers vil sagen komme for fogedretten, og det koster yderligere.

  Ønsker du at få udsat betalingen, eller har du ikke mulighed for at betale beløbet på en gang, skal du kontakte Opkrævningen på mail opkraev@roskilde.dk.
  Afgiften kan deles i to eller tre rater afhængig af dine økonomiske forhold.

  Hvis du mener, at parkeringsafgiften er forkert, kan du sende en klage til Borgerservice på Parkering@roskilde.dk.

 • Hvilke særlige parkeringsregler gælder i Roskilde Kommune?

  Roskilde Kommune har særlige regler for parkering, ud over de regler, der er beskrevet i Færdselsloven.

  De særlige regler gælder parkering på fortov, parkering med lastbil og parkering af påhængskøretøjer.

  I medfør af færdselsloven § 92 stk. 1 pkt. 1, bestemmes der herved med samtykke fra Politidirektøren i Midt- og Vestsjællands Politi, supplerende bestemmelser om standsning og parkering på gade, vej, plads herunder parkeringsplads og lignende, hvad enten den er privat eller offentlig, der er åben for almindelig færdsel i Roskilde Kommune inden for de med byzonetavler (E 55 – Tættere bebygget område) afgrænsede områder:

                                                       §1
  Biler med tilladt totalvægt over 3500 kg (lastbiler, busser og lignende), påhængskøretøjer (herunder campingvogne), motorredskaber og traktorer må ikke parkeres i tidsrummet kl. 19:00 – 07:00, medmindre en sådan parkering er tilladt på særligt afmærkede vejstrækninger eller pladser. Uden for de nævnte steder må påhængskøretøjer (herunder campingvogne) med tilladt totalvægt på højst 2000 kg dog parkeres i indtil 24 timer.

                                                        §2
  Overtrædelse af denne bekendtgørelse kan i medfør af færdselsloven § 121 pålægges afgift.

                                                        §3
  Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. november 2013.

  Roskilde Byråds Teknik- og Miljøudvalg, den 22. august 2013.

  Må jeg parkere med 2 hjul på fortovet?

  Inden for tættere bebygget område – inden for byzone skilt - må man hverken standse eller parkere, helt eller delvist på: cykelsti, gangsti, yderrabat, midterrabat, helleanlæg og lignende.

  Som udgangspunkt må man ikke parkere med 2 hjul på fortovet i Danmark. Men i Roskilde Kommune har vi besluttet, at det er tilladt – forudsat, at det ikke er farligt eller til ulempe for dem, der går på fortovet. Husk at efterlade plads til fodgængere med rollatorer, barnevogne eller lignende.

  Bekendtgørelsen for Roskilde Kommune lyder helt præcist:

  ”Inden for tættere bebygget område kan et køretøj, hvis tilladte totalvægt ikke overstiger 3.500 kg. , standses eller parkeres delvist på fortov i køretøjets længderetning med maksimalt halvdelen af køretøjet og højest 2 hjul, hvis det ikke er til fare eller ulempe for færdslen på fortovet”.

  Bekendtgørelsen er udstedt på baggrund af færdselslovens § 92 stk. 1 jf. færdselslovens § 28 med samtykke fra Midt- Vestsjællands politi.

  Hvor må campingvogne og mindre påhængskøretøjer parkere?

  Roskilde Kommune har ikke indrettet pladser til henstilling af campingvogne og mindre påhængskøretøjer.

  Det er tilladt at parkere i 24 timer. Det er op til den enkelte ejer at finde lovlig plads til opbevaring i længere tid.

 • Hvor må lastbiler parkere?

  Kommunen og politiet har indført parkeringsbegrænsninger for lastbiler og tunge køretøjer i den centrale del af Roskilde. Begrænsningerne gælder biler, campingvogne og traktorer med en totalvægt over 3500 kg. 

  Begrænsningerne gælder fra kl. 19.00 til kl. 7.00 alle ugens dage. I dette tidsrum må omtalte køretøjer kun parkere i særligt afmærkede områder. I dagtimerne må de parkere på lige fod med andre køretøjer, så længe færdselsloven overholdes.

  Se her, hvor du kan parkere med tunge køretøjer

  Er du i tvivl, så kontakt kommunens afdeling Veje og Grønne områder på mail veje@roskilde.dk eller Midt- og Vestsjællands Politi på tlf. 46 35 14 48.

 • Hvor må motorcykler parkere?

  Der er ingen særlige regler gældende for Roskilde om motorcykelparkering.

  Motorcykler må som udgangspunkt parkere, hvor bilerne parkerer, medmindre der skiltes med andet. Hvis der fx på indkørsel til en parkeringsplads under p-skiltet er enten symbol for personbil eller teksten "personbil", må man ikke parkere en motorcykel i p-båsene. På samme måde må biler ikke parkere i p-båse markeret til motorcykelparkering.

  Man må ikke parkere med hele motorcyklen på fortovet. Du kan læse nærmere herom i færdselslovens § 28 og 52.

  Er du i tvivl så kontakt Veje og Grønne områder på mail veje@roskilde.dk eller Midt- og Vestsjællands Politi på tlf. 46 35 14 48.

 • Hvor kan jeg parkere min cykel ved stationerne?

  I Roskilde Kommune er der aflåst cykelparkering på disse stationer:

  • Roskilde Station
  • Trekroner Station
  • Viby Station

  For at bruge den aflåste cykelparkering, skal du købe et nøglekort på DSB's hjemmeside. Et nøglekort til aflåst cykelparkering koster 225 kr. og kan bruges på alle DSB-stationer i hele Danmark, hvor der er aflåst cykelparkering. Er du tilmeldt DSB Plus, kan du bestille kortet gratis. Kortet kan kun bestilles på DBS's hjemmeside og kan ikke længere købes på stationerne.

  Vær opmærksom på, at der er begrænset antal pladser, og at de kun er beregnede til almindelige cykler.

  Bestil dit nøglekort til aflåst cykelparkering på DSB.dk

 • Hvor kan jeg finde ladestandere til min elbil?

  På nedenstående kort kan du hurtigt få et overblik, hvor i Roskilde Kommune (og også udenfor) du kan oplade din el-bil.

  På kortet er alle offentligt tilgængelige ladestandere registreret. 6 af dem findes i Roskilde.

  På kortet kan du også se hvilke operatører, der er ansvarlig for ladestanderne. Disse er også ansvarlige for løbende at opdatere kortet, så det hele tiden fremstår med så aktuelle oplysninger som muligt.

   
 • Hvordan får jeg et parkeringskort for handicappede?

  Personer med nedsat funktionsevne og kort gangdistance kan få et handicapparkeringskort. Det giver mulighed for at parkere i længere tid og flere steder, end andre bilister må. Parkeringskortet er personligt og udstedes til både børn og voksne med handicap.

  For at få et parkeringskort for handicappede, skal du udfylde et ansøgningsskema som du finder på Danske Handicaporganisationers hjemmeside. I de fleste tilfælde skal din læge også være med til at udfylde det. Ansøgningsskemaet skal sendes med et foto til Danske Handicaporganisationer, som herefter afgør, om du kan få et parkeringskort.

  Hent ansøgningsskema om parkeringskort for handicappede på Danske Handicaporganisationers hjemmeside

 • Hvor kan jeg finde invalideparkering?

  For at bruge invalideparkeringspladser i Roskilde, skal du have et parkeringskort for handicappede. Se forrige spørgsmål.

  Se kort over invalideparkeringspladser i Roskilde

  Offentlig invalideparkering

  • Borchsgade / Allehelgensgade: 1 plads
  • Bønnelyckes Plads: 4 pladser
  • Sankt Ols Stræde: 3 pladser
  • Schmeltz Plads: 5 pladser
  • Sortebrødre Plads: 4 pladser
  • Stationen: 2 pladser
  • Stændertorvet: 2 pladser
  • Rådhusgården: 1 plads
  • Kildegården: 10 pladser
  • Ved Hallen: 3 pladser
  • Rådmandshaven: 4 pladser
  • Havnen: 6 pladser
  • Rådhusbuen 3: 3 pladser
  • Rådhuset, Rådhusbuen 1: 6 pladser
  • Roskilde Sygehus: 15 pladser

  Invalideparkering, som er offentligt tilgængelig

  • Læderstræde, (Bag Algade 4): 1 plads
  • Jernbanegade, (Føtex): 2 pladser
  • Ny Østergade, (DSB): 2 pladser
  • Københavnsvej, (RO's Torv): 7 pladser
  • Domkirkepladsen: 1 plads

  Invalideparkering ved kantsten

  • Algade (Ud for nr. 33): 1 plads
  • Algade (Ud for nr. 43): 1 plads
  • Algade (Ud for nr. 8): 1 plads
  • Hestetorvet (For enden af Store Gråbrødrestræde): 1 plads
  • Munkebro: 1 plads
  • Store Gråbrødrestræde (Overfor nr. 6): 1 plads
  • Store Gråbrødrestræde (Vest for nr. 13): 1 plads
  • Store Højbrøndstræde (Ved indkørsel fra Støden): 2 pladser
  • Toldbodgade (Ud for nr. 2): 1 plads
  • Ved Klostermuren (Biblioteket): 3 pladser
  • Sankt Peders Stræde (Overfor nr. 7): 1 plads
  • Gullandsstræde (Ud for nr. 12): 2 pladser
  • Bredgade (Ud for nr. 23): 1 plads
  • Grønnegade ( Ud for nr. 16): 1 plads
  • Frue Kirke Stræde (Ud for nr. 3): 1 plads
 • Parkering med autocamper

  Autocampere sidestilles med biler i færdselsloven, så man må parkere efter kommunens generelle regler. Det er derfor også tilladt at overnatte, hvis en almindelig bil må holde på stedet natten over.

  Ved Roskilde Havn er der en p-plads. hvor vi i sommerperioden specielt henviser autocampere til at holde.

  Læs mere om reglerne her.

   

Publikationer

Kontakt

Borgerservice
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 30 00

Senest opdateret

07.09.2018